Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Avgiftsfritt är inte gratis, vikten av informerade studieval

Saco studentråd har en nollvision – att ingen ska ångra sin utbildning. Vi vill att studenter ska kunna göra informerade studieval och att kvaliteten på alla utbildningar håller en hög nivå. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. I arbetet för en bättre högskola behöver även studenterna dra sitt strå till stacken. Genom att lyfta fram utbildningens dolda kostnader vill vi få studenter att ställa högre krav på kvalitet.

Det här är den första delen av en rapportserie i tre delar som visar att en avgiftsfri utbildning inte är gratis. Saco studentråd har räknat ut att en högskoleutbildning kan kosta en miljon kronor i utebliven arbetsinkomst. Det är en stor investering. Studenterna har därför rätt till en utbildning med god kvalitet och ett ansvar att driva kvaliteten framåt.

Ställ krav på din utbildning

Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns kostnader så vinner man mycket på att studera, i form av kunskaper och möjligheter som är svåra att nå på andra sätt. Inte desto mindre behöver högskolestudenter vara medvetna om kostnaderna, så att de ställer rimliga krav på utbildningens kvalitet. Det gäller inte minst i valet av utbildning.

Studenter måste kunna göra informerade studieval. En högre utbildning är en stor och värdefull investering, därför är det viktigt att välja en utbildning med god kvalitet. När blivande studenter varken har tillräcklig tillgång till studie- och yrkesvägledning eller jämförbar kvalitetsstatistik tvingas de istället köpa grisen i säcken.

Behov av bättre information och vägledning

Studenternas utbildningsval påverkar dessutom kursutbudet på högskolorna. Om studenterna kunde välja bort utbildningar med låg kvalitet skulle det öka kvaliteten i hela högskolan. För att blivande studenter ska kunna fatta medvetna och informerade utbildningsval behövs bättre information och vägledning.

Förslag för att stärka studenternas utbildningsval

  1. Ge universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att sammanställa jämförbar information om olika utbildningar. Dagens information är otillräcklig. 
  2. Ge lärosätena i uppdrag att tillhandahålla information om olika kvalitetsaspekter på sina utbildningar. Det kan till exempel handla om antalet lärarledda timmar eller andelen disputerade lärare men även om möjligheten till internationella utbyten. 
  3. Ge lärosätena i uppdrag att följa upp alumner. Blivande studenter har rätt till information om hur stor andel studenter på respektive utbildning som har fått ett arbete som matchar deras utbildning. 
  4. Utöka antalet studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan och ge dem tillgång till kompetensutveckling.
Publicerad: 2015-10-14

Senast uppdaterad: 2015-10-14

Dela sidan