Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Investera i morgondagens utförare – för bättre matchning på vägen in och ut ur högskolan

Saco studentråd presenterar 10 skarpa förslag på åtgärder som högskolan bör vidta för att bättre förbereda studenter för en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Studentrådet har länge lyft frågan om vikten av arbetslivsanknytning i högre utbildning. Det är välkänt att åtta av tio studenter inleder högskolestudier för att investeringen ska leda till jobb. Samtidigt är det för många som gör felval och/eller som inte får ett relevant jobb efter utbildningen. Studenterna beskriver att det inte känner sig förberedda vid övergången från den trygga högskolan till en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Hur ska högskolan förbereda studenter för morgondagens digitaliserade, automatiserade, robotiserade och globaliserade arbetsmarknad?

För att få svar på frågan har Saco studentråd besökt sju olika lärosäten och deras rektorer, med syfte att diskutera frågan med de högst strategiska personerna på lärosäten i Sverige. Studentrådet besökte; Gävle högskola, Malmö Universitet, Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Rektorernas medskick sammanfattas i sex olika ämnen:, mångfald, hållbarhet, tillgänglighet, excellent forskning, tvärvetenskaplighet och arbetslivsanknytning.

- "Arbetsmarknaden är i ständig förändring och möjligheter, men även hot, målas upp i samhällsdebatten om digitalisering, automatisering och globalisering. Vi är dock oroliga över att högskolorna inte hänger med i takten, då arbetsmarknadsrelaterade frågor inte sällan isoleras från undervisningen i kursalen. Det här gör att många studenter är oroliga över om utbildningen kommer vara relevant den dagen de tar examen, vilket gör att de inte känner sig redo att lämna högskolan. Med anledning av detta har vi tagit fram tio skarpa åtgärder som lärosäten kan implementera i syfte att stärka samverkan med omgivande samhälle. Vi ser att det finns utvecklingspotential på flera högskolor, men mist lika många goda exempel att inspirerats av!", säger Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd.

Matchning in i högskolan påverkar matchning ut! Saco studentråd vill se att lärosäten skapar fler vägar in i högskolan som tar tillvara på studenters potential och motivation att tillgodogöra sig utbildningen. Detta skulle bli bättre för studentgruppen och för lärosätena. Men, lärosätena måste också skapa och bereda bättre vägar ut. Dessa frågor hör ihop och bör därför diskuteras ihop.

- "Vi vill se en utvidgad debatt om antagning och urvalsfrågor i Sverige. Senaste dagars rapportering om fusk på högskoleprovet är ett kvitto på att provet blivit alltför viktigt. Kännedomen om alternativ antagning genom intervju, ämnesprov, eller en hybrid mellan betyg och antagningsprov är allt för låg. Vi vill se en ny samhällsdiskussion som inte bara fokuserar på kompetensbrist och missmatchning, utan som även relaterar till den vaga matchningen in i svensk högskola. Idag är det för lätt att göra felval i Sverige, men för svårt att göra informerade studieval. Saco studentråd vill belysa det samband som sällan diskuteras.", säger Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd.

Saco studentråds tio bästa tips:

  1. Redovisa jämförbar statistik om utbildningars innehåll, kvalité och utfall.
  2. Skapa ett digitalt vägledningscentrum för studie-, yrkes- och karriärvägledning.
  3. Prioritera satsningar som genererar breddad rekrytering.
  4. Utveckla och använd alternativa och anpassade urvalsmetoder vid antagning.
  5. Arbeta med breddat deltagande under utbildningstiden.
  6. Erbjuda studenter tvärvetenskapliga mötesplatser.
  7. Erbjuda inslag av humaniora i all utbildning.
  8. Lyfta digitalisering och automatisering i relation till ämnet/professionen.
  9. Stärka och bredda samverkan mellan högskola och omgivande samhälle.
  10. Stärka och/eller upprätta alumnverksamhet.


Mer information om rapporten och Saco studentråds tio förslag

Vid frågor, kontakta:
Malin Påhls Hansson, ordförande Saco studentråd
Malin.pahls.hansson@saco.se, 072-0783054

Publicerad: 2018-11-30

Senast uppdaterad: 2018-11-30

Dela artikeln