Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Investera i morgondagens utförare – för bättre matchning på vägen in och ut ur högskolan

I Saco studentråds rapport presenteras förslag på åtgärder för att bättre förbereda studenterna för deras framtida arbetsmarknad.

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, inte minst i tider då digitalisering, automatisering och robotisering utvecklas och implementeras på arbetsmarknaden. Dessvärre hänger inte alltid den högre utbildningen med. Det är välkänt att de flesta som går in i högre studier gör det för att få ett jobb. Samtidigt är det många studenter som inte känner sig förbereda efter sina studier och inte heller får ett relevant jobb efter utbildningen. Saco studentråd har därför tagit fram konkreta åtgärder och förslag för hur högre utbildning kan förbereda studenter för en framtida arbetsmarknad. 


Förslag på åtgärder: 

  1. Redovisa jämförbar statistik om utbildningars innehåll, kvalité och utfall.
  2. Skapa ett digitalt vägledningscentrum för studie-, yrkes- och karriärvägledning.
  3. Prioritera satsningar som genererar breddad rekrytering.
  4. Utveckla och använd alternativa och anpassade urvalsmetoder vid antagning.
  5. Arbeta med breddat deltagande under utbildningstiden.
  6. Erbjuda studenter tvärvetenskapliga mötesplatser.
  7. Erbjuda inslag av humaniora i all utbildning.
  8. Lyfta digitalisering och automatisering i relation till ämnet/professionen.
  9. Stärka och bredda samverkan mellan högskola och omgivande samhälle.
  10. Stärka och/eller upprätta alumnverksamhet.


Rektorsturné
Under 2017 och 2018 har Saco studentråd rest runt till olika lärosäten för att träffa rektorer och få deras syn på frågan, vilket också presenteras i ett avsnitt i rapporten. Rektorsturné gav insikter och medskick i vilka ämnen som är viktiga för en högskola i framkant: Mångfald, hållbarhet, tillgänglighet, excellent forskning, tvärvetenskaplighet och arbetslivsanknytning. 

Intervjustudie
I denna rapport presenteras även ett avsnitt med en intervjustudie där socialantropologstudenten Anna Knoph undersöker hur studenter på ett socialvetenskapligt program resonerar kring sin studietid och sina förväntningar på framtida arbetslivet. 

Publicerad: 2018-11-29

Senast uppdaterad: 2018-11-29

Dela sidan