Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Trygghet – en framtidsfråga för att attrahera högskolestudenter

Bara drygt varannan student uppger att deras utbildning gav dem en uppfattning om vilken arbetsmarknad som de kan förvänta sig efter utbildningen. Sex av tio akademiker anser också att arbetsmiljö och arbetsvillkor är fackföreningars viktigaste uppgifter. Det framgår av en undersökning som Saco studentråd gjort i samarbete med Novus Opinon.

Sverige och världen upplever just nu en historisk kris. Dess konsekvenser är i dagsläget omöjliga att överblicka men vi vet att krisen har blivit en ”game changer” för folkhälsan, ekonomin och arbetsmarknaden. Länge talades det om att yngre generationer inte ville ha trygghet och fast anställning. Fokus låg på karriär och personliga utmaningar. Men med en allt mer osäker framtid i form av klimatutmaningar, automatisering och digitalisering förväntas många yrken och roller försvinna. Universitet och högskolor måste därför utvecklas och omformas. Studenterna måste få en utbildning med en relevant grund att stå på oavsett hur framtiden förändras.

– Det måste vara tydligt för alla att en akademisk utbildning är en investering i tryggare men samtidigt också ett spännande och utvecklande yrkesliv. Den måste vara kopplad till såväl forskning som framtida arbetsgivare och innehålla praktik, säger Mimmi Rönnqvist, Saco studentråds ordförande.

Fackförbunden har arbetat för att skapa trygghet för arbetstagarna under de senaste 100 åren och ska fortsätta detta viktiga arbete. Det är också de övergripande behov som framträder i Saco studentråds undersökning.   

–  Trygghet är en grundläggande fråga för de nya akademikerna blir allt viktigare när världen runt omkring är svår att förutsäga. Undersökningen visar också att arbetsmiljö och arbetsvillkor är fackföreningarnas viktigaste uppgifter, säger Mimmi Rönnqvist, ordförande för Saco studentråd. 

Novusundersökningen visar att:

 • Tre av fyra uppger att deras utbildning givit dem praktisk och teoretisk kunskap för att klara av det som förväntas av dem i nuvarande arbetet. Var tionde anser inte det.
 • Drygt varannan (54%) uppger att deras utbildning gav dem en uppfattning om vilken arbetsmarknad som de kan förvänta sig med sin utbildning.
 • Två av tre (65%) anser att deras arbetsgivare värdesätter akademisk utbildning. Var femte (15%) anser inte det.
 • Två av tre anser att facket är relevant för sitt arbete. Var tredje tycker inte det.
 • Sex av tio akademiker anser att arbetsmiljö och arbetsvillkor är fackföreningars viktigaste uppgifter.

Saco studentråds förslag: 

 • Resurstilldelningen till högskolor och universitet måste ge studenter på alla utbildningar kompetenser som förbereder dem för en digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad.
 • Samverkansuppdraget mellan lärosäten och omgivande samhälle behöver spridas så fler får tillgång till forskningsresultat och matchningen mellan arbetsgivare och studenterna ska förbättras.
 • Partsråd inrättas på alla lärosäten i syfte att kontinuerligt utveckla grundutbildningen.
 • Alla lärosäten ger sina studenter möjlighet till valbar praktik för att uppmuntra att studenter väljer ej yrkesspecifika program eller sätta ihop egna kurser till en examen men ändå ges möjlighet till praktisk arbetslivsanknytning.
 • Fackförbunden ska utvecklas och vara relevanta på en snabbt föränderlig arbetsmarknad och erbjuda nya villkor och se till så att alla anlitandeformer har fokus på arbetstagarens trygghet.
 • Fackförbund ska ta strid för arbetstagares rättigheter och vara de som sätter agendan i debatten om arbetsvillkor så väl idag som i framtiden.
 • Förhandlingar ska skötas mellan parterna utan att lagstiftaren lägger sig i. Det är en modell som visat sig vara framgångsrik och måste därför behållas.

Undersökningsföretaget Novus har frågat 1067 personer och i undersökningen ges ett antal svar om hur väl studierna matchar de nyexaminerade akademikernas arbetsmarknad och deras syn på fackets roll och möjligheten till engagemang. 

Rapporten är skriven av Elin Sundin från Maktbyrån på uppdrag av Saco studentråd. 

Publicerad: 2020-04-09

Senast uppdaterad: 2020-04-09

Dela sidan