Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Fler i studier, fler i arbete - Utökade sommarstudier för ökad genomströmning, stärkt trygghet och lägre ungdomsarbetslöshet

Varje sommar sätter över 250 000 studenter sina studier på paus. När verksamheten står stilla hämmas genomströmningen och de flesta studenter går miste om sin försörjning. Dessutom medför studenternas jakt på sommarjobb en ännu hårdare konkurrens för de ungdomar som letar sitt första jobb. Denna rapport innehåller tre förslag för utökade, relevanta sommarstudier.

Mindre än 7 procent av studenterna med fullt studiemedel fortsätter att studera under sommaren. På sommaren sätter alltså 250 000 studerande studierna på paus och lågt räknat 140 000 som får fullt studiemedel måste då söka andra försörjningskällor. Om en liknande situation hade inträffat på arbetsmarknaden hade det varit tal om en lockout av förödande omfattning.

Det finns tre tydliga problem med dagens omfattande sommaruppehåll:

  • Sommaruppehållet hämmar genomströmningen. För individen leder ett senare inträde på arbetsmarknaden till minskad livsinkomst. För samhället medför det minskade skatteintäkter i ett läge där en växande försörjningsbörda kräver ett längre arbetsliv.
  • Sommaruppehållet äventyrar studenternas försörjning. Även om tre av fyra studerande till slut finner arbete under sommaren är två av tre oroliga över sin sommarekonomi.
  • Sommaruppehållet gör att unga trängs undan från arbetsmarknaden. Ett ofta förbisett faktum är att inflödet av studenter på sommararbetsmarknaden skapar problem för unga med lägre utbildning. Många jobb som fylls av studenter skulle kunna tas av arbetslösa unga – en grupp som dessutom är särskilt prioriterad inom arbetsmarknadspolitiken.

I rapporten föreslås därför tre åtgärder:

  • En ökning av utbudet av relevanta sommarkurser. Vi föreslår en 15-procentig höjning av ersättningsbeloppen för sommarkurser som kan tillgodoräknas i utbildningsprogram.
  • En sommaranpassning av studiemedlet. För att öka efterfrågan på sommarstudier föreslår vi att studiemedlet för sommarstudier utsträcks till tolv veckor och höjs med 375 kronor.
  • Skärpta krav på studieresultat under sommarterminen. För att säkerställa genomströmningen höjs prestationskraven från 75 till 83 procent av registrerade poäng.

Satsningen omfattar 420 miljoner kronor och omfattar inledningsvis 77 000 sommarstudieplatser. Enligt beräkningar kan vi spara in förlorad studietid motsvarande 11 000 heltidstjänster och ge mycket lågt räknat 22 000 arbetslösa ungdomar en chans till en fot in på arbetsmarknaden.

Rapporten är till största del författad av Axel Cronert, blivande doktorand
i statskunskap i Uppsala. Han står för dess faktamässiga innehåll. Johannes och Saco Studentråd står för förslaget och rapportens politiska innehåll.

Publicerad: 2013-06-12

Senast uppdaterad: 2015-02-19

Dela sidan