Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Ny statistik: Färre sommarkurser trots ökat söktryck

För fjärde året i rad minskar antalet sommarkurser på högskolan samtidigt som antalet sökanden ökar. Det långa sommaruppehållet skapar otrygghet, sämre genomströmning och hård konkurrens om okvalificerade sommarjobb. På den här sidan hittar du all information om Saco Studentråds position i frågan om relevanta sommarkurser.

Mindre än 7 procent av studenterna med fullt studiemedel fortsätter att studera under sommaren. På sommaren sätter alltså 250 000 studerande studierna på paus och lågt räknat 140 000 som får fullt studiemedel måste då söka andra försörjningskällor. Om en liknande situation hade inträffat på arbetsmarknaden hade det varit tal om en lockout av förödande omfattning.

Det finns tre tydliga problem med dagens omfattande sommaruppehåll:

  • Sommaruppehållet hämmar genomströmningen. För individen leder ett senare inträde på arbetsmarknaden till minskad livsinkomst. För samhället medför det minskade skatteintäkter i ett läge där en växande försörjningsbörda kräver ett längre arbetsliv.
  • Sommaruppehållet äventyrar studenternas försörjning. Även om tre av fyra studerande till slut finner arbete under sommaren är två av tre oroliga över sin sommarekonomi.
  • Sommaruppehållet gör att unga trängs undan från arbetsmarknaden. Ett ofta förbisett faktum är att inflödet av studenter på sommararbetsmarknaden skapar problem för unga med lägre utbildning. Många jobb som fylls av studenter skulle kunna tas av arbetslösa unga – en grupp som dessutom är särskilt prioriterad inom arbetsmarknadspolitiken.

Vi föreslår därför tre åtgärder:

  • En ökning av utbudet av relevanta sommarkurser. Vi föreslår en 15-procentig höjning av ersättningsbeloppen för sommarkurser som kan tillgodoräknas i utbildningsprogram.
  • En sommaranpassning av studiemedlet. För att öka efterfrågan på sommarstudier föreslår vi att studiemedlet för sommarstudier utsträcks till tolv veckor och höjs med 375 kronor.
  • Skärpta krav på studieresultat under sommarterminen. För att säkerställa genomströmningen höjs prestationskraven från 75 till 83 procent av registrerade poäng.

Satsningen omfattar 420 miljoner kronor och omfattar inledningsvis 77 000 sommarstudieplatser. Enligt beräkningar kan vi spara in förlorad studietid motsvarande 11 000 heltidstjänster och ge mycket lågt räknat 22 000 arbetslösa ungdomar en chans till en fot in på arbetsmarknaden.

Publicerad: 2014-06-09

Senast uppdaterad: 2015-02-19

Dela sidan