Hoppa till huvudinnehåll
Studier

För ökad trygghet i studievardagen

Studenter som grupp är långt mer heterogen än vad ofta utmålas och gruppen i stort står inför många problem, både på grupp- och individnivå. I den här sammanställningen presenterar Saco studentråd ett antal åtgärder som vi skulle vilja se för att förbättra studievardagen för Sveriges studenter.

Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentfederation. Vi utgör student- och framtidsrösten inom Saco och samlar totalt 115 000 studentmedlemmar från 17 av Saco:s 22 förbund. Saco studentråd driver studentsektionernas gemensamma frågor som är av vikt för studenter oberoende av utbildnings- och professionsval.

För många studenter kan studietiden bli mycket tryggare genom konkreta reformer eller förbättringar i existerande system. Det här dokumentet tar upp förbättringsområden för studenters ekonomi både under och direkt efter studietiden, förbättrade villkor för studerande föräldrar och förbättringar i studenthälsan och för studerandes hälsa.

Innehållet i det här dokumentet är de frågor som Saco studentråd väljer att särskilt lyfta till beslutsfattare och andra makthavare under valåret 2022. Det är en sammanställning och utveckling av frågor som Saco studentråd tidigare har drivit i närtid och syftet är att ge en överblick över Saco studentråds prioriterade områden under valåret.

Vissa frågor av särskild vikt för studenter är således inte inkluderade då det inte är frågor som Saco studentråd har arbetat med tidigare och som därför bäst besvaras av Sacoförbundens studentsektioner eller av andra delar av studentrörelsen. Två exempel är högskolans finansiering och frågan om bostäder för studenter. Det finns även en rad utbildningsspecifika frågor som inte lyfts här, exempelvis vad gäller verksamhetsförlagd utbildning eller praktikkurser. Dessa lyfts bäst av Sacoförbundens egna studentorganisationer, som besitter den särskilda och erfarenheten i de här frågorna kompetensen.

Saco studentråds förslag:

  • Inför ett examensvillkor i a-kassan. Examensvillkoret ska ge nyexaminerad student från högre utbildning möjlighet att söka relevant arbete under 100 dagar med minimibeloppet i a-kassan.
  • Höj tilläggsbidraget i studiemedlet med 50 procent.
  • Ge UKÄ i uppdrag att undersöka vilka praktiska hinder som studerande föräldrar upplever i relation till sina studier.
  • Höj studiebidraget så att det utgör en tredjedel av totalbeloppet vid fullt uttag av studiemedel.
  • Studielånets kreditförluster ska inte fullt ut täckas av återbetalande låntagare genom studielånsräntan.
  • Studenthälsans rehabiliteringsuppdrag ska förtydligas.
  • Det ska från studenthälsorna finnas möjlighet att remitteras direkt till specialistvården.
  • Tillsätt en utredning för att ta fram förslag på hur studenthälsan vid lärosätena kan integreras med övrig vård.
Publicerad: 2022-02-01

Senast uppdaterad: 2022-02-01

Dela sidan