TORSDAG 8 OKTOBER

Framtidens arbetsmarknad i Norden - från fasta anställningsformer till flexibla

09:30 - 16:00 MBK utbildningslokaler, Pilestræde 61, Köpenhamn

De fackliga akademikerorganisationerna i Norden ordnar en gemensam  konferens om egenföretagande, tillfälliga anställningar och den nordiska modellen. Välkommen till Köpenhamn den 8 oktober 2015.

Program

Egenföretagare och visstidsanställda - ett prekariat?
9.30-10.10 Guy Standing, professor i u-landsforskning vid Institutionen för orientaliska och afrikanska språk och kulturer (SOAS), University of London
10:10 -10:40 Frågor och debatt

Egenföretagares villkor i Danmark
10:40 - 11:20 Universitetslärare (visstidsanställd inom offentlig sektor)

Egenföretagares villkor i Norge
11:20 - 12.00 Civilingenjör Per Möller-Pedersen (företagare av lust och nöd)
 
Lunch
12:00 - 13:00

Varför är tillfälliga anställningar viktiga för företagen?
13.00-13.10 Inledning av Finn R. Larsen, ordförande för Akademikerne i Danmark
13:10 - 13:40 Business Case, CodersTrust

Egenföretagares villkor i Sverige
13.40 - 14.20 värderingskonsult Ebba Norelius (ofrivillig företagare)

Paus
14:20 -14:30

Egenföretagares villkor i Finland
14:30 - 15:10 tolk Hanna Gorschelnik (många företagare i branschen)

Egenföretagare och tillfälligt anställda/frilansare i Norden
15:10 -16:00
Vilka är de, hur många de är och vilka arbetsuppgifter utför de? Kort intro av Steffen Hedebrandt, tidigare nordisk vd för Elance (digital jobbplattform)

Kan den nordiska modellen överleva? Paneldiskussion med bland andra ordföranden från akademikerorganisationerna i Norden
a. Hur organiserar egenföretagare sig?
b. Har fackföreningarna något att erbjuda egenföretagare?
c. Är den nordiska modellen endast för de privilegierade fast anställda?
d. Egenföretagare är varken arbetsgivare eller arbetstagare: Har vi ett skyddsnät för denna grupp i samhället, eller vi kommer att se en eftersläpning av pension mm?
e. Hur samspelar egenföretagande med en ny dansk arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetssystemen i allmänhet i Skandinavien?

Middag
18.00 på restaurant ”Maven”, Nikolaj Plads 10, 1067 København

Anmälan

Anmäl dig här! Senast 25 september 2015

Konferensen är kostnadsfri. 

Frågor

Kontakta Käthe Munk Ryom, Akademikerne, kmr@ac.dk

eller Anna Kopparberg, Saco, anna.kopparberg@saco.se

Välkommen!

Tillbaka till kalendariet