TORSDAG 2 JUNI - FREDAG 3 JUNI

Makro – Sveriges samhällsekonomiska forum

Sandhamns seglarhotell, Stockholms skärgård

Forumet där det akademiska samtalet lever. Där aktörer möts över gränserna och diskuterar utmaningarna, vägvalen och framtiden för svensk ekonomisk politik.

Välkommen till Makro, Sveriges samhällsekonomiska forum.

Makro är ett forum skapat av Saco i syfte att på djupet diskutera möjligheterna och de politiska vägvalen i svensk ekonomi.

Genom att samla ledande företrädare inom forskning, politik, fack och näringsliv hoppas vi att Makro ska bjuda på en framtidsinriktad och problemorienterad diskussion kring samhällsekonomiska frågor. Makro äger rum på Sandhamn i Stockholms skärgård, en miljö som inspirerar till nytänkande och utveckling.

Årets forum tar bland annat upp den nya delningsekonomin, centralbankens roll i en globaliserad ekonomi och välfärdsstatens utmaningar.  

Läs mer på www.saco.se/makro

Frågor: kontakta jenny.rydstedt@saco.se

Tillbaka till kalendariet