LÖRDAG 22 APRIL

March for Science

Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 400 städer runt om i världen

Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet. Flera Sacoförbund deltar i marschen.


Läs mer på webbplatsen och Facebook.