ONSDAG 20 JUNI

Stärk yrkeshögskolans roll för akademikers kompetensutveckling och karriärväxling

15:00 - 16:00 Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Den 20 juni bjuder Saco in till ett seminarium. Vi kommer att presentera förslag på hur yrkeshögskolan kan utvecklas för att möjliggöra akademikers kompetensutveckling och karriärväxling.

Tillgången till ett brett utbud av såväl teoretiska som yrkesinriktade utbildningar på eftergymnasial nivå är viktig för utvecklingen av individer, företag och samhället. Yrkeshögskolans nära koppling till arbetslivet gör att den är anpassad för att möta kompetensbehov som uppstår på en arbetsmarknad som förändras i snabb takt. Högskolan svarar för den långsiktiga försörjningen av arbetskraft, men måste på sikt troligen erbjuda även kortare utbildningar och mer fristående kurser. Hur ska relationen dem emellan se ut och på vilka sätt kan de tillsammans bidra till ett utbud av utbildningar som gynnar både individ och samhälle? Detta är några av de frågor som ska diskuteras.

Sacos förslag presenteras av Ana Andric, utredare och Håkan Regnér, docent i nationalekonomi och ekonom.

Förslagen kommenteras av:
Thomas Persson, GD, Myndigheten för yrkeshögskolan
Mats Jägstam, vice rektor för Jönköpings University
Karin Wirdheim, ordförande för yrkeshögskoleförbundet
Lars Alberius, utredare, SUHF

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig redan idag men senast den 15 juni.

Välkommen!

Anmälan