TISDAG 2 OKTOBER

Ordföranderåd

Sacoförbundens ordförande och kanslichefer träffas för att diskutera federationsgemensamma frågor.