FREDAG 24 APRIL

Sacos SYV-kurs

10:00 - 16:00 Genomförs digitalt

Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare om akademikeryrken. Sacos förbund medverkar och berättar om sina yrkesgrupper.

24 april handlar om socionom, beteendevetare, personalvetare, fysioterapeut och farmaceut.

Läs mer här: www.saco.se/syvkurs