ONSDAG 21 OKTOBER

Skyddsombudens dag

07:00 - 23:00 saco.se/skyddsombud

Coronapandemin har på olika sätt inneburit påfrestningar på akademikernas arbetsmiljö. Därför är det extra angeläget att i år uppmärksamma Skyddsombudens dag. För att fira och stötta alla skyddsombud publicerar vi nyttigt material, tips & länkar på temat ”Jobba hemifrån” på saco.se/skyddsombud.

Du som skyddsombud har under det senaste halvåret fått verka under extra svåra omständigheter. Den 21 oktober, eller när det passar dig, tycker vi att du ska sätta av lite tid, ta en god fika och lyssna, titta, läsa och reflektera kring materialet på sidan. Och glöm inte att ge dig själv beröm för den viktiga insatsen du gör för dina kollegor i din roll som skyddsombud.

Du som är förtroendevald, chef eller bara intresserad av din egen och andras arbetsmiljö, får förstås också gärna besöka sidan. Och glöm inte att tacka ditt skyddsombud!

Materialet du får tillgång till den 21 oktober är bland annat:

  • Jobba hemma – så fixar vi arbetsmiljön, samtal med Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare i arbets- och miljömedicin.
  • 1 av 4 har värk på hemmakontoret – intervju med Kristofer Jervinge från Naturvetarna
  • 7 övningar och tips från ergonomen Sebastian Buck – så förebygger och hanterar du olika risker i hemmakontoret
  • Tips från Sacos arbetsmiljöexpert & värdefulla länkar

Så missa inte att kika förbi saco.se/skyddsombud!