MÅNDAG 5 JULI

Hur har pandemin påverkat studenternas psykiska hälsa och studenthälsans uppdrag?

14:00 - 14:45 Online

Studielivet har blivit ensammare under pandemin på grund av distansundervisningen, och fler än normalt riskerar att må psykiskt dåligt. Välkommen på detta samtal under Almedalsveckan där vi belyser frågan om studenthälsan ur olika perspektiv.

Studielivet har blivit ensammare under pandemin på grund av distansundervisningen, och fler än normalt riskerar att må psykiskt dåligt. Dessa signaler har kommit från Sacoförbundens studentorganisationer, och det har också bekräftats i en rapport från Universitetskanslersämbetet.

Studenthälsan på högskolorna är viktig för att nå unga vuxna med insatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. Men det finns brister i hur studenthälsan fungerar, enligt en rapport från Saco. I samtalet belyses frågan ur olika perspektiv.

Medverkande:
Albert Ohlin, ordförande i Saco studentråd
Anders Söderholm, generaldirektör vid UKÄ
Kristina Taylor, ordförande i Sveriges Psykologförbund
Göran Arrius, ordförande i Saco
Marie-Louise Hänel Sandström (M), ledamot i utbildningsutskottet
Mats Berglund (MP), Miljöpartiets talesperson för högre utbildning och forskning samt ledamot i socialförsäkringsutskottet

Moderator: Göran Hägglund, Reform SocietySamtalet är en del av Folkhälsodalen och sänds live den 5 juli, kl. 14.00, på folkhalsodalen.se