TISDAG 25 MAJ

Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet?

10:00 - 12:00 Webbinarium

- en del av kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt

I år fokuserar vi på långvarigt stillasittande i den treåriga kampanjen "Friska arbetsplatser belastar rätt". Årets första webbinarium skannar av kunskapsläget kring ämnet och arrangeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent.

Det är kostnadsfritt, men registrering krävs.
Till program och anmälan

Expertkommentator: professor Maria Hagströmer https://medarbetare.ki.se/people/maria-hagstromer,
Moderator: Sten Haage

Axat ur programmet:

  • Är aktivitetsbaserade kontor bättre på att motverka stillasittande?
   Hur mycket den som arbetar på kontor rör sig eller sitter stilla på jobbet hänger samman med en rad olika faktorer. En faktor är hur arbetsplatsen är utformad, men det är inte det enda som påverkar om man vill bryta en stillasittande vana. Viktoria kommer även att presentera preliminära resultat från en studie där de analyserat effekterna på ergonomi i aktivitetsbaserade kontor.
   Medverkande: Viktoria Wahlström, Postdoktor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet och fysioterapeut
  • Vikten av rörelser och hur man få in dem i sitt arbete.
   Vad händer när vi tar korta pauser? Och vilken typ av pauser ger bäst resultat? Maria Ekblom har studerat effekterna av en rörelsepaus en gång i halvtimmen bland kontorspersonal, men även hur långvarigt stillasittande påverkar vårt psykiska mående och tankemässiga förmågor.
   Medverkande: Maria Ekblom, docent och forskare på GIH
  • Är sittande alltid inaktivt, och stående alltid aktivt?
   Fysisk inaktivitet och långvarigt sittande på jobbet har kopplats till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, fetma och överdödlighet. Wim Grooten i många år forskat kring ämnet och hur man mäter den verkliga mängden aktivt sittande och inaktivt stående i det dagliga livet. 
   Medverkande: Wim Grooten, docent på Karolinska Institutet och legitimerad sjukgymnast

Det svenska nätverket Focal Point har som uppdrag att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet och bygger på trepartssamverkan. I nätverket ingår Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent. Under åren 2020-2022 kommer vi bland annat att arbeta med kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” som drivs av EU-OSHA.