Vad säger forskningen om chefens psykosociala arbetsmiljö?

Sacos utredare i chef- och ledarskapsfrågor, Karin Karlström, kommenterar chefsrådets råd utifrån forskning kring psykosocial arbetsmiljö.

Publicerad: Onsdag 10 dec 2014

Senast uppdaterad: Fredag 12 dec 2014

Gränslöst arbetsliv – både utmaningar och möjligheter

Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetet alltmer gränslöst. Vi kan i allt högre utsträckning bestämma när och var vi ska arbeta. Ofta är det inte heller tydligt när arbetet är genomfört. Detta ställer nya krav på chef- och ledarskapet. Det kan även få konsekvenser för chefens egen psykosociala arbetsmiljö. Det gränslösa arbetslivet skapar också många möjligheter till ett flexibelt arbetssätt. Om det hanteras på ett sunt sätt, kan det underlätta för många att få till sitt livspussel.

Chefer jobbar mycket

I en undersökning från Arbetsmiljöverket uppger 70 % av cheferna att de har för hög arbetsbelastning och 63 % svarar att de drar in på luncher, arbetar över och tar med jobbet hem. 36 % säger att de har svårt att sova på grund av jobbet.

Chefer upplever mening, inflytande och kontroll

Även om cheferna upplever att de har en tuff arbetssituation så tycker 82 % att arbetet är meningsfullt och 80 % anger att de på det stora hela är nöjda med arbetet. Genom arbetsmiljöforskningen vet vi att personer som i sitt arbete upplever mening, inflytande och kontroll, drabbas i lägre utsträckning av psykosocial ohälsa.

Stress är inte farligt – men återhämtning viktigt

Perioder med högre arbetsbelastning är inte farligt i sig, så länge man får möjlighet att återhämta sig. Sömn är en av de viktigaste återhämtningsfunktionerna. Några varningssignaler att vara uppmärksam på hos individen är sömnproblem, minnesproblem, svårigheter att koppla av, trötthet, irritation, ångest och nedstämdhet. Stress kan även få andra konsekvenser i organisationen som till exempel samarbetssvårigheter, konflikter, arbetsskador, sjukfrånvaro och personalomsättning.

Att förebygga stress

För att förebygga stress är det viktigt att se över vissa organisatoriska faktorer. Den goda arbetsorganisationen karaktäriseras av:

  • Formell och tydlig besluts- och ledningsstruktur
  • Samsyn mellan nivåer om mål och verksamhet
  • Tydliga och kommunicerbara mål
  • Tydlig ansvarsfördelning och balans mellan befogenheter och ansvar
  • Avgränsade uppdrag och roller
  • Handlingsutrymme, det vill säga att ha inflytande och kontroll i/över arbetet
  • Olika typer av stöd till chefer och anställda (till exempel administrativt, socialt och informativt stöd)

Källor: Arbetsmiljöverkets rapport 2016:2 Arbetsmiljön 2015