1. Omfattas du av ett kollektivavtal eller inte?

Kollektivavtalen spelar stor roll för den framtida pensionen. För många akademiker utgör den kollektivavtalade tjänstepensionen den större delen av den inkomst de har som pensionärer. Medan den allmänna pensionen utgör en mindre del. Kollektivavtalen kan både bidra till att minska föräldraledighetens negativa effekter på den allmänna pensionen och skydda tjänstepensionen. Avtalen kan även ge omfattande löneutfyllnad vid barnrelaterad ledighet. På en arbetsplats där det saknas kollektivavtal är det inte alls säkert att arbetsgivaren erbjuder någon form av tjänstepension. Det är dessutom tveksamt om eventuella avsättningar skyddas vid barnrelaterad ledighet eller att arbetsgivaren kompletterar föräldrapenningen med föräldralön eller motsvarande. Ta reda på om din arbetsplats har kollektivavtal!