29 augusti 2023

För fjärde gången erbjöd Saco en unik möjlighet att diskutera Sveriges ekonomiska utmaningar tillsammans med ledande företrädare för näringsliv, arbetsmarknadens parter och akademin.

  • Sveriges samhällsekonomiska forum

    Årets konferens hålls i en period av stor ekonomisk och geopolitisk osäkerhet som gör det penning- och finanspolitiska beslutsfattandet extra svårt. Samtidigt finns det behov av strukturella investeringar i såväl offentlig som privat sektor och takten i klimatomställningen måste öka. Det innebär svåra prioriteringar om satsningarna ska rymmas inom ramen för det finanspolitiska ramverket. Konferensen belyser dessa utmaningar ur olika perspektiv.