Så stöttar Saco Ukraina

Saco fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Vi håller Ryssland ensamt ansvarigt för den förödelse och det lidande det ukrainska folket får utstå.

Publicerad: Onsdag 2 mar 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 2 mar 2022

Följande har Saco gjort:

  • Ett gemensamt uttalande med LO och TCO som skickats som pressmeddelande.

  • Ett gemensamt fördömande av den ryska invasionen har också skickats till ryska ambassaden

  • Ett letter of solidarity har också skickats till fackföreningarna i Ukraina.

Sacos andre vice ordförande Heike Erkers talade i egenskap av ordförande i Union to Union vid en demonstration på Sergels Torg den 2 mars.

Saco ser också över vilka organisationer vi ska stötta – ekonomiskt och på annat sätt - för stöd till Ukraina. Vi tittar lite extra noga på organisationer som erbjuder fristad för forskare. Saco stöder naturligtvis att Sverige tar emot forskare som inte kan verka på hemmaplan. 

Vi kommer vidare att föra en dialog med våra förbund kring den aktuella situationen och vilka vidare åtgärder som bör vidtas. På Sacos ordföranderåd den 31 mars kommer invasionen av Ukraina vara en viktig punkt.