Brister i mottagandet hindrar invandrade akademiker

Dålig samordning, okunskap och bristande information. Deltagarna i Sacos studie om invandrade akademikers väg till svensk arbetsmarknad riktar skarp kritik mot myndigheternas agerande.

Publicerad: Torsdag 23 maj 2013

Nyckelord:
Integration

Saco har för första gången granskat invandrade akademikers egna erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om myndigheternas stöd under den första tiden i Sverige, men även om bemötandet hos Arbetsförmedlingen och den långa vägen till ett kvalificerat jobb. 

Och det är en dyster bild som träder fram. Intervjupersonerna i studien beskriver ett Sverige utan samordning där den ena myndigheten inte vet vad den andra gör, ett Sverige där invandrare från dag ett förväntas förstå svenska och där slumpen spelar alltför stor roll för individens framtid.

Studiens deltagare riktar skarpast kritik mot Arbetsförmedlingen. Alltför ofta bemöts du av oförstående handläggare utan kunskap om akademikernas arbetsmarknad eller ens om förmedlingens egna insatser för invandrade akademiker. Vill du få hjälp måste du vara envis och själv göra handläggarens jobb, enligt studien.

- Det behövs mer individanpassad information. Invandrare är ingen homogen grupp utan personer med vitt skilda erfarenheter och förutsättningar. Där har Arbetsförmedlingen och andra myndigheter ett stort ansvar att ta, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Sacos förslag i korthet: 

  • Regeringen bör ta fram en vägledning för invandrade akademiker om vägen till svensk arbetsmarknad. Vägledningen ska spridas av Migrationsverket och Skatteverket.
  •  Stoppa projektinflationen på integrationsområdet.
  •  Stärk SFI-undervisningen. Akademiker bör läsa med andra akademiker och undervisningen ska vara yrkesinriktad med praktikmöjligheter.
  •  Arbetsförmedlingens service till akademiker med utländsk utbildning måste stärkas.
  • Ta fram en sammanhållen modell för validering för invandrade akademiker.
  • Utöka möjligheterna till praktik för invandrade akademiker.

 Ladda ner rapporten Orientering utan karta och kompass.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Josefin Edström, utredare: 0704-97 23 68
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV