Felaktig bild av sifferlösa avtal

Argumentet att sifferlösa avtal saboterar den svenska lönemodellen stämmer inte. Det är inte avtalsformen som styr löneutvecklingen. I stället är det andra faktorer som avgör, visar en ny rapport från Saco.

Publicerad: Fredag 21 okt 2016

Senast uppdaterad: Fredag 21 okt 2016

Nyckelord:
Lön & livslön

Det finns en uppfattning bland tongivande parter på arbetsmarknaden att så kallade sifferlösa avtal skulle äventyra den svenska lönebildningsmodellen. Det stämmer inte.

Löneutvecklingen för personer som täcks av sifferlösa avtal är lika stor som för de som täcks av avtal med centralt satta siffror, visar en ny studie från Saco. Faktorer som att byta jobb är betydligt viktigare för den individuella löneutvecklingen än avtalsformen.

Studien är den första i sitt slag och fyller en viktig funktion för att klargöra förhållandena på arbetsmarknaden.

– Alla har åsikter om sifferlösa avtal men ingen har tagit reda på hur det faktiskt ser ut förrän nu. Vår studie visar att det är dags att gräva ner stridsyxan och istället fokusera på hur vi bäst kan utveckla en väl fungerande lokal lönebildning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Andelen anställda som täcks av sifferlösa avtal har ökat stort på arbetsmarknaden och omfattar i dag en fjärdedel av arbetskraften. Avtalen är vanligast bland akademiker i offentlig sektor och bland Sacoförbundens medlemmar täcks i dag två tredjedelar av sifferlösa avtal.

– Lönebildningen ska ligga nära verksamheten och premiera prestation, utveckling och ansvarstagande. Det är det viktiga, säger Göran Arrius.

Fakta:

  • Studien bygger på löneuppgifter under åren 2013-2014 från närmare 90 000 medlemmar i fyra Sacoförbund.
  • 43 procent av medlemmarna i studien täcks av sifferlösa avtal. Konstruktioner med stupstock om utrymmet täcker 32 procent, 7 procent täcks av konstruktioner med lönepott och 18 procent saknar avtal eller avtal är okänt. Samtliga avtal tillämpar lokal och individuell lönesättning.
  • Medlemmarnas löneutveckling var densamma oberoende av avtalskonstruktion och det finns inget statistiskt säkerställt samband mellan avtal och löneutveckling.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Lena Granqvist, rapportförfattare och tf. samhällspolitisk chef: 0707-47 02 28
Håkan Regnér, rapportförfattare och ekonom: 0702-00 42 91
Thomas Jartsell, pressansvarig:0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35