Gör det möjligt välja utbildning efter kvalitet

I dag är det omöjligt för studenter att välja utbildning efter vilken kvalitet de har, visar en ny rapport från Saco. Det leder till olyckliga studieval med kostsamma avhopp som följd. – Sveriges studenter förtjänar hög kvalitet och måste kunna välja utbildning därefter, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Onsdag 5 jun 2013

Nyckelord:
Utbildning & forskning

För att studenter ska kunna bidra till att höja kvaliteten i den högre utbildningen krävs att de kan göra välinformerade studieval. Idag saknas den möjligheten och det beror huvudsakligen på två saker, visar en rapport som Saco publicerar idag.

Dels går det inte att jämföra hur likartade utbildningar på olika lärosäten är upplagda. Dels saknas ett övergripande ansvar för att ta fram jämförbar information om utbildningskvaliteten.

- En akademisk utbildning är en investering för livet. Sveriges studenter förtjänar hög kvalitet och måste även kunna välja utbildning därefter, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Var åttonde student som hoppar av sin utbildning gör det på grund av bristande kvalitet. Sacos rapport visar att det går att stärka studenterna i utbildningsvalet och samtidigt höja kvaliteten. För att det ska bli möjligt måste tre åtgärder genomföras:

• Skilj utvärderingar av resultat från information om utbildningskvalitet.

• Inrätta ett centralt informationsstöd för studenter att jämföra och välja utbildningar efter kvalitet.

• Ge studenterna verktyg för att avgöra vilken kvalitetsnivå en viss utbildning håller.

Ladda ner rapporten här.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, 0706-49 16 62
Emelie Lilliefeldt, utredare Saco, 0725-16 28 29
Thomas Jartsell, pressekreterare, 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10