Göran Arrius omvald som ordförande för Saco

På Sacos kongress 10-11 november i Stockholm valdes Göran Arrius till Sacos ordförande i ytterligare fyra år. Dessutom valdes tio ledamöter till styrelsen, varav fyra är nyval.

Publicerad: Torsdag 11 nov 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 11 nov 2021

– Jag är mycket tacksam och glad över att få förtroendet att fortsätta som Sacos ordförande. Ett viktigt och ärofyllt uppdrag som jag tar på största allvar, samtidigt som jag tycker det är väldigt roligt, säger Göran Arrius.

På kongressen valdes fyra nya ledamöter in till styrelsen. Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer, är nu första vice ordförande för Saco. Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Kristina Taylor, ordförande för Sveriges Psykologförbund och Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna, valdes in som styrelseledamöter. Samtliga styrelseledamöter som valdes in var valberedningens förslag. 

 Valberedningen har följt styrelsens arbete och konstaterat att den varit väl fungerande. Den nya styrelsen har stabilitet då flertalet ledamöter har omvalts. Detta tillsammans med nya kompletterande kompetenser ger en bred och stabil styrelse, säger Anitha Wijkström, valberedningens ordförande.

Göran Arrius har varit ordförande för Saco sedan 2011. 

Sacos nyvalda styrelse:

Ordförande  

Göran Arrius 

 

omval 

Förste vice ordförande 

Ulrika Lindstrand 

Sveriges Ingenjörer 

nyval 

Andre vice ordförande 

Heike Erkers 

Akademikerförbundet SSR 

omval 

Ledamot 

Åsa Fahlén 

Lärarnas Riksförbund 

omval 

Ledamot 

Magnus Hedberg 

Akavia 

omval 

Ledamot 

Ida Kåhlin 

Sveriges Arbetsterapeuter 

omval 

Ledamot 

Matz Nilsson 

Sveriges Skolledarförbund 

omval 

Ledamot 

Tobias Olsson 

Sveriges Arkitekter 

nyval 

Ledamot 

Sofia Rydgren Stale 

Sveriges läkarförbund 

omval 

Ledamot 

Kristina Taylor 

Sveriges Psykologförbund 

nyval 

Ledamot 

Cecilia Winberg 

Fysioterapeuterna 

nyval