Göran Arrius omvald som Saco-ordförande

På Sacos kongress i Stockholm valdes Göran Arrius till ordförande för Saco i ytterligare fyra år. Dessutom valdes ytterligare tio styrelseledamöter, där de flesta är nyvalda. - Jag är mycket stolt över det förtroende jag och styrelsen fått från Sacos kongress, säger Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 24 nov 2017

Senast uppdaterad: Fredag 24 nov 2017

Den 23-24 november 2017 höll Saco kongress i Stockholm och valde en ny styrelse för de kommande fyra åren. Sju nyvalda ledamöter tar plats i styrelsen och ordförande Göran Arrius omvaldes för ytterligare en period. Arrius har varit ordförande i Saco sedan 2011.

Sacos nyvalda styrelse:

ordförande Göran Arrius  
1:e vice ordförande Richard Malmborg Sveriges Ingenjörer
2:e vice ordförande Heike Erkers Akademikerförbundet SSR
ledamot Ulrika Edwinsson Sveriges Psykologförbund
ledamot Åsa Fahlén Lärarnas Riksförbund
ledamot Stefan Jutterdal Fysioterapeuterna
ledamot Ida Kåhlin Sveriges Arbetsterapeuter
ledamot Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbund
ledamot Heidi Stensmyren Sveriges Läkarförbund
ledamot Magnus Hedberg Jusek
ledamot Mats Ericson Sveriges Universitetslärare och forskare