Invandrade akademikers kompetens får inte gå förlorad

-Sverige har inte råd att låta invandrares akademiska kompetens gå förlorad. Därför är det bra att Riksrevisionen pekar på att invandrade akademiker ska jobba med rätt saker. Det säger Sacos ordförande Anna Ekström som välkomnar Rikrevisionens granskning av hur invandrade akademiker tas emot i Sverige.

Publicerad: Onsdag 20 apr 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Integration

-Det är bra att Riksrevisionen nu sätter press på regeringen, Högskoleverket, Socialstyrelsen, universitet och högskolor samt länsstyrelserna för att snabba på handläggningen.

För att lyckas med en snabb och hållbar etablering på arbetsmarknaden är en hög matchningskvalitet central. Det är viktigt att det går fort, men också viktigt att det blir rätt. Därför är Saco tveksam till en allt för strikt tillämpning av tvåårsregeln i etableringsreformen. Ersättningssystemet till etableringslotsarna är kopplad till tvåårsregeln och det finns en risk att utformningen leder till att välutbildad arbetskraft tvingas ta underkvalificerade arbeten.

-Det tjänar ingen på, säger Anna Ekström.

Riksrevisionen pekar också på det informationsunderskott som finns. Invandrade akademiker vet inte vilka möjligheter som ges i Sverige och vad deras utbildning är värd på den svenska arbetsmarknaden.

Saco har försökt fylla informationsbehovet genom att starta portalen Omstart. Där finns all upptänklig information om akademiska yrken i Sverige, vilka utbildningar som krävs och hur utländsk utbildning värderas. Där finns också information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, hur man söker jobb och förhandlar om sin lön. www.saco.se/omstart

Den 23 maj kommer Saco att tillsammans med länsstyrelsen arrangera ett seminarium där Riksrevisionens rapport utgör underlag för diskussionen: "Invandrade akademiker och den svenska arbetsmarknaden".

Tid: 23 maj, kl. 10.15-15.00
Plats: Lilla Nygatan 14 (Sacos lokaler), Stockholm

Frågor:
Josefin Edström, utredare Saco, 070-497 23 68
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72