Saco: Överenskommelsen mellan parterna går före LAS-utredningen

Saco stöder överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv, och vill att regeringen och samarbetspartierna tar den vidare. LAS-utredningen bör nu kastas i papperskorgen, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Fredag 23 okt 2020

Senast uppdaterad: Fredag 23 okt 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt

– Överenskommelsen vilar på en bred grund och Saco vill därför att den ska ligga grund för de nya spelreglerna på arbetsmarknaden. Tillsammans med de överenskommelser som finns på offentlig sektor möter detta upp intentionerna i Januariavtalet, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

– Det finns ett behov av att reformera villkoren för trygghet, omställning och anställningsskydd på arbetsmarknaden. När det nu finns en bred partslösning så ska LAS-utredningen kastas i papperskorgen. Då värnas den svenska modellen. Det säger sig samarbetspartierna vara överens om och vi förutsätter att samtliga håller det löftetfortsätter han. 

Sacoförbunden representerar både privatanställda och offentliganställda. Överenskommelsen har tagits fram av parter på den privata sektorn och Saco anser att det nu är viktigt att se till hela arbetsmarknaden i det fortsatta arbetet.