Sacos krav till regeringen: satsa på kompetensutveckling och glöm inte bort de små företagen i krisen

På måndagen träffade Sacos ordförande, Göran Arrius, regeringens samordnare för coronakrisens effekter på näringslivet, Anders Ferbe. Då lanserade han nya förslag från Saco på hur Sverige bör satsa på företagande och kompetensutveckling.

Publicerad: Onsdag 29 apr 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 29 apr 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Företagande

De små företagen har hamnat mellan stolarna när regeringens stödpaket har designats och behöver nu ett riktat stöd. 

Saco är en facklig organisation och de flesta av Sacoförbundens medlemmar är anställda. Men många driver också små företag.

- Våra medlemmar som driver små företag har det nu rejält besvärligt, säger Göran Arrius. Det är arkitekter, teknikkonsulter, fysioterapeuter, psykologer och kommunikationskonsulter. Deras försörjning måste säkras! 

Saco anser att det tillfälligt borde bli enklare för företagare att få a-kassa. Som reglerna ser ut idag tvingas man helt sluta arbeta i sitt företag.  Det är kontraproduktivt i ett läge där normalt livskraftiga företag behöver övervintra en tid för att sedan snabbt kunna bli verksamma igen och få igång samhället efter krisen. 

Saco föreslår också en satsning på kompetensutveckling för att utnyttja läget när många är korttidspermitterade. Nuvarande regler för avdrag är alldeles för strikta och svårtolkade. 

- Det här är en regeländring som behövs nu under krisen, men som alltid borde gälla, säger Göran Arrius. Vi måste satsa nu för att stå redo för omställning när hjulen börjar rulla igen.  
 

Sacos förslag i korthet  

  • Företagare ska få möjlighet att få a-kassa på deltid/alternativt möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter i företaget och ändå få full a-kassa under en begränsad period. 
     
  • Regeringen ska utforma ett direktstöd till dem med enskild firma som har fått sänkt omsättning, enligt samma modell som i Finland och Danmark.

  • Skatteverket ska få i uppdrag att snarast göra det enklare och förmånligare för samtliga företag att göra avdrag för utbildning. Kostnader för all utbildning och även kompetenskartläggning och validering ska gå att dra av.

  • Under en begränsad tid bör regeringen ge ett öronmärkt stöd till företag som satsar på utbildning för medarbetarna.