"Tryggare kan alla vara - Socialförsäkringarna för studenten"

Idag presenterar Sacos biträdande utredare Maria Noleryd en rapport om studenters trygghetssystem. Rapporten undersöker hur studenter som grupp passar in i dagens socialförsäkringssystem. Inte alls, visar det sig.

Publicerad: Torsdag 7 apr 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Studentpolitik

Under 2011 är socialförsäkringar i fokus, inte minst genom arbetet i den parlamentariskt sammansatta Socialförsäkringsutredningen. En del av utredningens uppdrag är att undersöka studenternas relation till de övergripande trygghetssystemen.

Noleryds undersökning kartlägger studenternas nuvarande relation till arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen mm. Rapporten visar att studenternas trygghetssystem på flera punkter skiljer sig till det sämre från de förvärvsarbetandes system. Noleryd undersöker vad som blir följden av dessa brister och diskuterar hur studenternas situation kan förbättras.

Rapporten föreslår ett antal konkreta förbättringar inom studenternas socialförsäkringssystem. Förbättringar som sammantaget skulle gynna studenterna och skapa ett mer konsekvent och heltäckande trygghetssystem.

Rapporten pressenteras den 7 april kl 14,00.

Presentationen kan följas eller ses i efterhand på Saco play, www.saco.se/play. Rapporten finns tillgänglig på www.saco.se i samband med presentationen.

Kontakt:
Maria Noleryd: 070 394 27 25
Andreas Bokerud: 070- 511 71 55