Utmärkt med studentmedarbetare i den statliga sektorn

Det är utmärkt att Saco-S begär att få träffa ett centralt kollektivavtal för studentmedarbetare i den statliga sektorn. Det är ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan Saco-S begärt överläggningar med Arbetsgivarverket i frågan.

Publicerad: Tisdag 19 jun 2012

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt,
Studentpolitik

Saco-S vill teckna ett ramavtal som ska gälla för studentmedarbetare i den statliga sektorn. I avtalet ska tjänstgöringstiden regleras. Det övergripande syftet är att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att få anställning inom det statliga avtalsområdet, parallellt med att de bedriver studier. På så sätt underlättas också den statliga verksamhetens rekrytering av akademiker i framtiden.

"Ett sådant här avtal är bra och kan bidra till att dra ner ungdomsarbetslösheten. Det kan tjäna som föredöme för andra sektorer på arbetsmarknaden", säger Göran Arrius.

"Visserligen måste den första prioriteten för studenter vara studierna, men många arbetar ändå parallellt. Då är det bättre att de arbetar med något som har anknytning till studierna och får värdefull praktik."

"En juriststudent har större nytta av praktik på en domstol eller åklagarmyndighet än av att jobba på ICA. Då får ungdomar med mindre kvalificerad utbildning större chans att komma in på ICA", säger Göran Arrius.

Maria Ehlin Kolk, ordförande i Saco Studentråd välkomnar också Saco-S initiativ:

"Det handlar inte bara om ett jobb, utan om rätt jobb efter studier. Relevanta extrajobb kan öka matchningen efter studierna, men det löser inte bristen på arbetslivsanknytning inom den högre utbildningen."

Saco betonar att studentmedarbetare inte får leda till undanträngningseffekter.

"Arbetsgivarna ska inte kunna sänka kostnaderna genom att studentmedarbetarna tar över arbetsuppgifter från den ordinarie personalen", säger Göran Arrius.

Frågor

Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Maria Ehlin Kolk, ordförande Saco Studentråd, 073-732 26 92
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72