Valberedningen föreslår omval av Göran Arrius som ordförande för Saco

Sacos ordförande Göran Arrius föreslås bli omvald vid kongressen den 23 – 24 november. Samtidigt föreslår valberedningen nyval av sex ledamöter till styrelsen samt nyval av andre vice ordförande.

Publicerad: Fredag 13 okt 2017

Senast uppdaterad: Fredag 13 okt 2017

Den 23 – 24 november samlas Sacofederationen för kongress. Kongressen äger rum vart fjärde år och är federationens högsta beslutande organ.

Kongressledamöterna ska då bland annat ta ställning till innehållet i det samhällspolitiska programmet som går under namnet ”Med kunskap utvecklar vi Sverige” och därigenom staka ut riktningen för federationens gemensamma arbete.

En annan viktig fråga är att utse vilka som ska leda Saco de kommande åren och valberedningen har nu kommit med sitt förslag till styrelse.

Göran Arrius föreslås få förnyat förtroende som ordförande för Sacofederationen, ett uppdrag han haft sedan 2011. Till förste vice ordförande föreslås Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, och till andre vice ordförande Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR.

Valberedningens förslag i sin helhet:

Ordförande:
Göran Arrius (omval)

Förste vice ordförande:
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer (omval)

Andre vice ordförande:
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR (omval till styrelsen, nyval som vice ordförande)

Övriga ledamöter:
Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund (nyval)
Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund (nyval)
Magnus Hedberg, Jusek (omval)
Mikael Igelström, Civilekonomerna (omval)
Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna (nyval)
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter (nyval)
Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund (nyval)
Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund (nyval)

Ytterligare information om Sacokongressen 2017 finns på
www.saco.se/kongress 

Frågor om valberedningens förslag:
Helena Linge, ordförande för valberedningen: 070-215 10 15

Övriga frågor om Sacokongressen:
Thomas Jartsell, pressansvarig Saco: 070- 918 64 31