Välkommet av (S) om invandrade akademiker

Socialdemokraterna presenterar i dag en rad förslag för att underlätta för invandrade akademiker. Saco välkomnar initiativet och hoppas att även regeringen tar till sig förslagen. – Invandrade akademikers kunskap tillvaratas i alltför låg grad på den svenska arbetsmarknaden. Det är glädjande att Socialdemokraterna har tagit intryck av Saco i den här frågan, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Onsdag 16 okt 2013

Nyckelord:
Integration

Det är på debattsidan i onsdagens Dagens Nyheter som Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, presenterar förslagen som ska underlätta för invandrade akademiker på arbetsmarknaden.

Förslagen mynnar ut i ett sammanhållet, nationellt och permanent finansierat system, något som Saco efterlyst länge.

Det handlar bland annat om att samordna informationen till de som är nya i Sverige samt förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom mentorsprogram.

Saco har tidigare lagt fram liknande förslag och välkomnar initiativet.

- Det är glädjande att Socialdemokraterna har tagit intryck av Saco. Med relativt små medel kan vi korta vägen till kvalificerat arbete för de akademiker som flyttar till Sverige och jag hoppas därför att även regeringen tar till sig förslagen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Vill du veta mer om invandrade akademikers erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden? Läs Sacos rapport här.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Josefin Edström, integrationspolitisk utredare: 0704-97 23 68
Thomas Jartsell, pressekreterare: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10