Vårbudgeten: Stort behov av skattereform

Sverige behöver ett skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande. Men i stället för att ta initiativ till en ny skattereform så väljer regeringen att återigen höja skatten för breda samhällsgrupper. – Det är fel väg att gå. Det finns i dag ett brett stöd för en skattereform och det är dags att sätta stenen i rullning, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till vårbudgeten.

Publicerad: Tisdag 18 apr 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 18 apr 2017

Nyckelord:
Skatter

Världen förändras snabbt. Digitalisering, globalisering och demografiska förändringar gör att samhällets krav på kunskap och omställning ökar.

Samtidigt har vi ett skattesystem som inte är anpassat för framtidens utmaningar. 25 år har gått sedan den senaste skattereformen och systemet har kommit att utvecklas till ett lapptäcke.

Men istället för att ta initiativ till en ny skattereform så väljer regeringen att återigen höja inkomstskatten för breda samhällsgrupper. Det är beklagligt.

Den aviserade skattehöjningen innebär att 1,4 miljoner löntagare får betala statlig inkomstskatt och därmed behålla hälften, eller mindre, av en löneökning.

− Sverige är det land inom OECD där det lönar sig minst att utbilda sig. Nya siffror från Saco visar dessutom att utbildningspremien sjunker och det bådar inte gott för vår framtid som kunskapsnation, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

− Saco har länge varit drivande i frågan och det finns i dag ett brett stöd för en skattereform i såväl riksdagen som bland arbetsmarknadens parter. Det är dags att sätta stenen i rullning.

Saco saknar också en satsning på högre utbildning i vårbudgeten. Kvaliteten har urholkats och det krävs en rejäl investering för att hämta upp tappet och rusta Sverige för framtiden. Samtidigt förs det fram synpunkter från olika håll om att högskolans uppdrag bör vidgas och rent av kommunaliseras. Det vore helt fel väg att gå.

− Sverige ska konkurrera med kunskap och innovation, det är så vi lägger grunden för välfärdssamhällets utveckling. Universitet och högskolor behöver ett kvalitetslyft, säger Göran Arrius.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Lena Granqvist, samhällspolitisk chef: 0707-47 02 28
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10