R 68.21

Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport

Senast uppdaterad: Tisdag 21 sep 2021

Utgångspunkten har varit bolagets uppdrag att på ett affärsmässigt sätt bidra till att uppfylla de av regering och riksdag beslutade transportpolitiska målen.

Analysen har strikt utgått från bolagets affärsmässiga perspektiv och bedömningar om utvecklingen av flygmarknaden efter covid-19.

Departement: Näringsdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-12-06

Sacos svarstid: 2021-12-20

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06