R 3.23

Analys av genomförandet av 2022 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention

Senast uppdaterad: Fredag 27 jan 2023

Sjö- och luftfartsavdelningen har fått i uppdrag att analysera om Sverige bör godta 2022 års ändringar av sjöarbetskonventionen samt att beskriva konsekvenserna av om ändringarna genomförs eller inte.

Om vi bedömer att de bör godtas ingår det i uppdraget att redogöra för om de redan är uppfyllda i svensk rätt samt annars att föreslå hur de ska genomföras och vilka författningsändringar som då krävs.

Från: Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2023-04-18

Sacos svarstid: 2023-05-02

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Administratör
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06