R 4.23

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, SOU 2023:6

Senast uppdaterad: Fredag 10 feb 2023

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur reglerna i direktivet om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att även lämna nödvändiga författningsförslag.

Endast stora koncerner där de ingående företagens sammantagna årliga intäkter uppgår till ett gränsbelopp om minst 750 ska omfattas av reglerna. miljoner euro Man ska införa direktivbestämmelserna i svensk lagstiftning och man ska också föreslå de förfaranderegler som behövs. Man ska utforma regler om nationell tilläggsskatt och föreslå om en sådan skatt ska införas eller inte.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Jenny Grensman

Förbundens svarstid: 2023-05-02

Sacos svarstid: 2023-05-15

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Administratör
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06