En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Styr- och resursutredningen (SOU 2019:6) En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Publicerad: Måndag 24 jun 2019

Senast uppdaterad: Måndag 24 jun 2019

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Utredningen presenterar många bra förslag men inte ett ändamålsenlig styrs-och resurstilldelningssystem som säkerställer högskolans kvalitet.

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26