Yttrande över delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29

Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i delbetänkandet Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (U2018/01749/UH).

Publicerad: Tisdag 4 sep 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 4 sep 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Förslagen i delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens. 

Kontaktpersoner

Ana Andric, Utredare
ana.andric@saco.se

08-613 48 26