Ett psykologiskt perspektiv på lön

Diskussioner om lön ur ett psykologiskt perspektiv!

En grundläggande tanke bakom individuell lönesättning är att det finns ett positivt samband mellan lön och motivation. Men den psykologiska forskningen visar att människor upplever och reagerar olika på lön, och att det därför inte är lönen i sig som har betydelse utan hur vi upplever lönen och lönesättningen. Upplever man lönen som rättvis kan den skapa drivkraft och motivera till goda prestationer. Vad kan lönesättande chefer göra för att öka upplevelsen av rättvisa? Samtidigt hävdar vissa forskare att löneskillnader kan ha negativa effekter och leda till konflikter och samarbetssvårigheter. Kan detta påverka lönesättningen och leda till att chefer inte vågar sprida lönerna inom arbetsgruppen? Hur tänker man som chef kring lönespridning?

Lön, motivation och upplevd rättvisa – vad säger den psykologiska forskningen?
Karin Karlström (leg. psykolog) utredare chefs- och ledarskapsfrågor, Saco.

Hur kan psykologisk kunskap användas i lönesättningsarbetet?
Erica Andrén, rektor Sundstagymnasiet samt styrelseledamot i Sveriges Skolledarförbund
Johan Börjesson, personaldirektör IF;
Ulrika Lindstrand, operativ valideringsledare McNeil samt vice ordförande i Sveriges Ingenjörer

Gemensam diskussion

Lönespridning

I Lönespridning granskas olika aspekter. Vad är lönespridning, i vilka sammanhang används begreppet och hur mäts det? Antologin är en informativ och vägledande bok för alla som vill veta mer om lönespridning.

Ladda ner eller beställ boken Lönespridning

Publicerad: tisdag 11 februari 2014

Nyckelord:
Lön & livslön

Fler videos

Sortera på:
Datum
Popularitet

Visar totalt 78 träffar.