Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Jobb till 75 går inte ihop med passé vid 43

Vi behöver en arbetsmarknad där alla får plats. För att uppnå det krävs politiska reformer med fokus på kompetensutveckling, skriver Göran Arrius, ordförande Saco.

Bristen på arbetskraft är stor och helst ska vi jobba till 75. Det finns dock forskning som visar att intresset från arbetsgivarna avtar redan när de sökande fyllt 43 år. Det går inte ihop.

Saco vill se en komptensutvecklingslag och krav på att arbetsgivarna arbetar systematiskt med kompetensutveckling.

Äldre en utsatt grupp

Januariavtalets punkt 20 innehåller krav på att arbetsrätten ska moderniseras. Uttrycket moderniseras är i sig olyckligt. Sacos grunduppfattning är att Lagen om anställningsskydd (LAS) fungerar bra. Det är en flexibel lag som är anpassad till dagens arbetsmarknad för akademiker där kompetens spelar en stor roll och där fack och arbetsgivare kommer överens om turordningen vid neddragningar.

Risken är att om man försämrar turordningsreglerna så blir det en flexibilitet bara på arbetsgivarnas villkor. Syftet med Las är att skydda den enskilda personen mot godtyckliga uppsägningar. Och äldre är en grupp som kommer att bli allt mer utsatt om arbetsgivaren får möjlighet att i stället för att kompetensutveckla befintlig personal, anställa ny, yngre – och billigare.

Därför är kompetensutveckling oerhört viktigt när nu Las är under lupp och tryggheten för anställda riskerar att försämras.

En arbetsmarknad för alla

Ju äldre man blir, desto mindre intressant riskerar man att bli i arbetsgivarens ögon. I vissa branscher kan man vara passé redan vid 43. I en rapport från IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, från 2017 konstateras att åldersdiskrimineringen är ett problem på arbetsmarknaden, trots att all diskriminering och även åldersdiskriminering, är förbjudet i lag.

Saco vill ha en arbetsmarknad där alla kan få plats, i alla skeden av livet. Vi vill ha en arbetsmarknad även för unga, invandrare, äldre, föräldrar och gravida. Det är orimligt att anställda med halva arbetslivet kvar ska ses som föredettingar, samtidigt som det kommer att behövas allt fler som kan försörja en allt äldre befolkning.

Därför behöver vi tillsammans skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Politiska reformer måste fram för att förbättra anställdas möjlighet till kompetensutveckling.

Sacos förslag:

Kompetensutvecklingslag
Arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare måste slås fast i lag. Lagen ska vara semidispositiv, det vill säga flexibla och branschanpassade lösningar kan förhandlas fram i kollektivavtal.

Systematiskt arbete från arbetsgivaren
För att lagen ska kunna tillämpas i praktiken krävs att arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling.

Samråd med facket
För att kompetensutvecklingen ska bli relevant och utgå från både individens och verksamhetens behov ska det systematiska kompetensutvecklingsarbetet ske i samråd med facket.

Inför kompetensavdrag för arbetsgivare
Arbetsgivare ska få dra av kostnader för satsningar som stärker personalens kompetens. Det bör gälla både utbildning och insatser för att kartlägga och bedöma personalens kompetens. Detta kan göras istället för att sänka arbetsgivaravgifterna enligt punkt 3 i januariavtalet, alternativt ingå i skattereformen enligt punkt 4.

Underlätta för äldre att studera och ta studielån
Äldre som utbildar sig för yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden bör få ta lån även om de har inkomster över fribeloppet. Flytta gränsen för att få studiemedel upp till 60 års ålder. Höj samtidigt avbetalningstiden för lånen till högsta pensionsåldern.

Öka utbudet av kurser för akademiker i yrkeshögskolan
Öka utbudet av kvalificerade yrkesutbildningar och flexibla utbildningsupplägg för yrkesverksamma akademiker i yrkeshögskolan

Anpassa kurserna inom högskolan
Det behövs fler fristående kurser i högskolan. Det måste också bli lättare att plugga på distans och samtidigt som man jobbar.

Bättre möjligheter till validering
Förbättra möjligheterna för yrkesverksamma att få sin kompetens validerad för behörighet och tillgodoräknande av utbildningar inom yrkeshögskolan och högskolan.

Göran Arrius, ordförande Saco.

 Debattartikel införd på altinget.se 1 juli 2019.

Publicerad: 2019-07-01

Senast uppdaterad: 2019-07-01

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan