Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Angiverilagen slår mot våra medlemmar, SD

REPLIK. LO, TCO och Saco organiserar bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, socialsekreterare och lärare. Deras arbete i välfärden präglas redan i dag av stor personalbrist, bristfälliga arbetsvillkor och stressrelaterad ohälsa. Vi är emot att en anmälningsplikt införs eftersom det inte vore förenligt med deras yrkesetik.

Att vi som fackliga organisationer påtalar detta är helt i sin ordning, i annat fall skulle vi inte göra vårt jobb.

Vi har ett starkt stöd bland våra medlemsgrupper om att verka emot denna typ av lagstiftning och vill gärna utveckla vårt resonemang i tre punkter:

För det första – att vara mot förslaget handlar inte om partipolitik. Vi hade varit lika mycket emot förslaget oavsett regering eftersom anmälningsplikten strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, internationella konventioner och svensk lag – till exempel Barnkonventionen.

Och de skulle strida mot våra professioners yrkesetik och därmed deras möjligheter att kunna göra sitt jobb. När vi ser att så bli fallet, då måste vi markera och signalera det till lagstiftaren.

För det andra – att påverka politiska förslag för våra medlemmars bästa är en av fackföreningarnas viktigaste uppgifter. Och i detta fall så vill inte forma ett samhälle där sjuksköterskan eller undersköterskan tvingas ange föräldrarna till det barn hen precis har gett syrgas för att barnet lättare ska kunna andas. Eller ett samhälle där läraren tvingas gå till polisen efter ett möte med en familj om deras barns skolgång.

Därtill ställer vi oss mycket frågande till att fackligt påverkansarbete endast skulle handla om att vara en remissinstans. Eller att organisationer som använder sin röst skulle få en särbehandling av sina remissvar, vilket debattartikeln också antyder. Vi påverkar på många olika sätt för att driva våra medlemmar intressen.

För det tredje – det är inte vi som sätter lagstiftningsprocessen ur spel när vi kritiserar en lag som ännu inte är verklighet. Det är i stället Tidöparterna som sätter lagstiftningsprocessen ur spel genom att ha bestämt sig för vilken lösning man vill ha redan innan man sätter i gång utredningen.

Vi vill att regeringen och SD lyssnar på professionen, på dem som direkt kommer påverkas av en ny lagstiftning.

Att delta i samhällsdebatten är en demokratisk rättighet, och en skyldighet. Vi gör det med våra medlemmars bästa för ögonen och kommer att fortsätta med det.

Susanna Gideonsson, ordförande LO
Therese Svanström, ordförande TCO
Göran Arrius, ordförande Saco

Artikeln är också publicerad i Aftonbladet 

Publicerad: 2023-10-10

Senast uppdaterad: 2023-10-11

Ämne:
Demokrati
Dela sidan