Välkommen till Saco Studentmässa 2020

Ska du välja utbildning? Eller ska du samordna besöket för dina elever? På Saco Studentmässor finns all den inspiration du behöver: utställare, seminarier och olika aktiviteter. Läs mer under din ort.

Filmade seminarier

Seminarierna är en väldigt populär del av Saco Studentmässor. Här finns allt från inspiration kring hur man komma igång med studievalet till information om yrken, utbildningar och utlandsstudier. De flesta seminarierna i Stockholm 2017 och 2018 finns på vår Youtubekanal sortade på spellistor efter intresseområde.