Varukorg: 0 Varor. Beställ här

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Besök oss i monter C18a, C18b

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildar i Skydd mot olyckor och Grundutbildning till skorstensfejare.
Skydd mot olyckor är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska färdigheter som krävs för att arbeta inom säkerhets- och räddningsområdet, bl a som brandman inom räddningstjänsten.
Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors studier erhåller du sotarexamen och möjlighet att arbeta som sotare.
Du kan genomföra utbildningarna på två olika sätt, antingen på våra skolor eller läsa på distans.

Intresseområden: Yrke & arbetsmarknad, Brand och räddningstjänst, Miljö och energiteknik