Den digitala mässan

På digitala Saco Studentmässa når du utbildningsintresserade i hela landet. Från södra till norra Sverige. Utan att resa.

Publicerad: Måndag 8 jun 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 23 sep 2020

När?

24-27 november pågår mässan live. Därefter är innehållet utom det som sänds live tillgängligt fram till högskolevalet. 

2019 hade Saco Studentmässor i Stockholm och Malmö nästan 30 000 besökare, med den digitala mässan är potentialen betydligt större. Vi planerar också för en mindre digital uppföljningsmässa i mars/april.

Hur?

Online. Från dator, surfplatta eller mobil. Vi rekommenderar dator eller surplatta för bästa upplevelse.

Vi bjuder in alla gymnasieskolor i Sverige och svenska skolor i utlandet till gratis gruppbokning via skolornas studie- och yrkesvägledare. Information har också skickats till rektorer och gymnasieförvaltingar.

Vad finns på mässan?

Mässan består av en lobby med guidning, studievägledning och diverse inspirationsaktivteter. Sedan förstås montrar och webbinarier.

Ladda ner pdf-information med skärmdumpar, hålltider och instruktioner här

Montrarna

Basmonter, 12 000 kr

Basmontern utgör grunden för mässmontern. Registreringsavgiften är 3 000 kronor och basmontern kostar 12 000 kronor. 

Alla montrar har samma struktur så att besökarna lätt känner igen sig 

Basmontern innehåller:

  • Basinformation med bilder och länkar 
  • En introduktionsfilm på max. 1 minut 
  • Livestreaming från Youtube. Under streamingen visas inte introfilmen ovan eftersom film och livestream delar på samma plats.  
  • Nedladdningsbart material (t.ex. pdf-broschyrer eller kataloger) samt länkar
  • Videosamtal via Zoom, en-till-en eller i grupp. Ni väljer vilka & hur många ni släpper in i ett samtal. En användare ingår. Fler användare kan bokas mot extra avgift.
  • Chattbotten Ebbot ingår som standard. Under mässan används den för bemannad chattfunktion och lärs därmed upp. Om man så önskar kan man slå om till chattbot efter mässan utan extra kostnad. Vi har tecknat avtal med Hello Ebbot, så mer info om hur det är tänkt att fungera kommer. Länk till Ebbot 
  • Sökbarhet utifrån intressenutbildningsområde, kategori och alfabetisk ordning. Möjlighet att som tidigare år importera utbildningar från EMIL/SUSANavet.

Extra kanaler, 3 000 kr/st.

Det är kanalerna som gör montern ”större”. En kanal representerar ett specifikt ämnesområde, utbildningsområde eller utbildning som ska kommuniceras. Kanalen innehåller samma funktioner som basmontern om ämnesområdet och visar huvudmontern som sökträff vid intressesökning med ”Matcha intressen”.  Kanalen listas inte i utställarlistan. Om man önskar lyfta vissa enheter som är självständiga utställare (t.ex. Lunds universitet och LTH) går det bra att ordna koppling mellan dessa.

Du kan ändra antalet kanaler och extra användare för videosamtal och chatt i basmonter/kanal fram till 19 oktober. Först efter det datumet fakturerar vi dessa. Så du hinner funderar på ert behov i lugn och ro.

Exempel på kanal 

  1. Universitet X brukar ha 20 studentambassadörer som representerar sina utbildningar samt fem studievägledare i den fysiska montern. På den digitala mässan har universitetet en basmonter plus 20 kanaler. Basmontern bemannas av dem som ska prata om universitetet i allmänhet. Om man tycker att det blir för många kanaler kan man ha en kanal per utbildningsområde och välja extra användare för videosamtal för de studenter som ska prata  med besökare inom sitt område.
  1. En förmedlare av utlandsstudier representerar 20 internationella universitetFörmedlaren själv ”bemannar” basmontern och bokar en kanal för varje kund/universitet de representerar. I detta fallet betalar man 2 000 kronor för att dessa medutställare listas i utställarlistan.
  1. En arbetsgivare vill berätta om 5 olika yrkesroller. HR- och/eller kommunikationsansvarig ”bemannar” basmontern och har en kanal för varje yrkesroll som ska representeras. Om det är flera personer som ska ha videosamtal i en yrkesroll (kanal) kan man boka extra användare för videosamtal.

Extra användare för videosamtal i basmonter eller kanal,  1.500 kr/st

Om flera personer samtidigt ska ha videosamtal i basmontern eller i en kanal kan man boka till extra användare. Det kan vara en viss utbildning eller ett utbildningsområde som har flera studentambassadörer och kanske även studievägledare.

Extra användare för chatt (Ebbot), 1.500 kr/st

Om fler än en användare önskas som bemannar chatten samtidigt i basmonter eller kanal kan man boka flera mot extra avgift.

Samlingsmonter, 6.000 kr + 3 000 registreringsavgift 

Vi kommer att ha några samlingsmontrar, där man ställer ut i ett gemensamt sammanhang. Några exempel är Yrkeshögskolor, Folkhögskolor, Jobba nu/jobba extra. Innehållet för varje utställare motsvarar basmonter (se ovan). Deltagare i samlingsmonter kan inte boka kanaler eller extra användare för videosamtal/chatt.

Webbinarier, 3 000 kr/st

Bokas separat och ingår inte i montern.

Högst 15 minuter långa och förinspeladeför att underlätta för utställaren som då kan fokusera på chattfrågorna. Webbinariet ligger ute under och efter mässan, men chattfunktionen är endast igång för frågor under mässans öppettider.

Webbinarierna nås via webbinarieprogrammet och genom sökfunktionen Matcha intressen. Webbinarierna är inte schemalagda och kan ses helt on demand, så att ingen behöver missa ett webbinarium för att det krockar med ett annat.

Vilka funktioner och innehåll finns det i en monter?