Föräldralön - så fungerar det

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 37 000 kronor i månaden) samt cirka 90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år.

Viktigt är att föräldralönen inte alltid betalas ut automatiskt. Den som är föräldraledig kan vara tvungen att själv ansöka om att få ut den. Därför är det viktigt att ta reda på exakt vad som gäller på arbetsplatsen. Tänk på att föräldralön ibland kallas för ”föräldrapenningtillägg”.

Behöver du stöd och rådgivning i karriären? Bli medlem i ett Sacoförbund.

Bli medlem idag

Föräldrapenning – så stor är din grundersättning

Vid föräldraledighet har du rätt till föräldrapenning från den allmänna föräldraförsäkringen. Föräldrarna har rätt till föräldrapenning under sammanlagt 16 månader. Av dessa har vardera föräldern två månaders föräldraledighet som inte är möjlig att överlåta. I 13 månader ger föräldrapenningen dig ersättning för inkomster upp till ett lönetak som motsvarar cirka 37 000 kronor per månad år 2015.

Nivån på ersättningen motsvarar 80% av din inkomst upp till detta tak, maximalt 28 776 kr i månaden. Du har även rätt till föräldrapenning under ytterligare 3 månader men nivån är då endast 180 kronor per dag.

Så mycket får du i föräldralön

– Med kollektivavtal som ger 90 % av lönen får en person som innan föräldraledigheten tjänade 27 000 kr i månaden en kollektivavtalad löneutfyllnad som kan uppgå till runt 3 000 kr i månaden. Tillsammans med den fulla föräldrapenningen kan detta ge en inkomst på cirka 24 500 kr i månaden.

– Med kollektivavtal som ger 90 % av lönen får en person som innan föräldraledigheten tjänade 42 000 kr i månaden en kollektivavtalad löneutfyllnad som kan uppgå till runt 8 600 kr i månaden. Tillsammans med den fulla föräldrapenningen kan detta ge en inkomst på cirka 37 400 kr i månaden.

– Med kollektivavtal som ger 90 % av lönen får en person som innan föräldraledigheten tjänade 60 000 kr i månaden en kollektivavtalad löneutfyllnad som kan uppgå till runt 24 800 kr i månaden. Tillsammans med den fulla föräldrapenningen kan detta ge en inkomst på cirka 53 600 kr i månaden.

Föräldralön och disponibel inkomst

Saco har gjort ett verktyg där du och din partner kan se er disponibla inkomst under föräldraledigheten. I verktyget ser du också hur stor del av den disponibla inkomsten som utgörs av föräldralönen. Testa verktyget här.

OBS! Beräkning av föräldralön skiljer sig åt beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. Hur många månader du har rätt till med föräldralön är beroende av din anställningstid och kollektivavtalets villkor för föräldralön. Beräkningarna ovan är exempel och beloppen ungefärliga. Ta reda på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Behöver du hjälp eller vill du veta mer om föräldralön? Kontakta ditt Sacoförbund. Du hittar ditt förbund i listan nedan.