Utbildningars kvalitet

Det är svårt att ge något kort och enkelt svar på hur bra en utbildning är eftersom många faktorer ska vägas in. Några kanske är tydligt mätbara medan andra kan vara mera kopplade till dig som individ. Ett bra sätt att ta reda på mera om olika utbildningars kvalité kan vara att läsa de utvärderingar som UHR gör och skriver rapporter om. En något enklare variant kan vara att bara jämföra utifrån de faktorer som finns med på studera.nu /sök och jämför.

Är det lättare att få jobb om man läst på ett universitet eller på en högskola?

Den utbildning jag vill gå finns på flera olika högskolor – hur kan man veta vilken som är bäst?