Gäller en akademisk examen från ett annat land i Sverige?

Du behöver få utbildningen bedömd av UHR och för vissa reglerade yrken av annan myndighet. Läs mer här 
Saco har också en särskild webbplats med information för invandrade akademiker som heter Omstart.