Utbildningskvalitet

Vad är utbildningskvalitet? För dig?

Kvalitet kan vara något mycket individuellt. Visst finns det rankingslistor, men det som är viktigt för en person behöver inte vara det för en annan. Vad är viktigt för dig och vad behöver du för att kunna fokusera på studierna? Studiemiljö, möjlighet att hitta bostad, socialt liv och dina kurskamraters studieambitioner kan ha betydelse för din trivsel och därmed sannolikt också dina studieresultat.

Faktakoll 

Kvalitet och innehåll varierar stort på olika utbildningar vid olika lärosäten. Därför är det viktigt att du tänker igenom vad som är viktigt för just dig. Mejla gärna högskolorna du funderar på och fråga om sådant som är viktigt för dig. Det kan vara alltifrån antal disputerade lärare, antal lärarledda timmar per vecka i utbildningen till möjligheten att få bostad och stöd vid särskilda behov.