Arkitekt på arkitektkontor

Silja jobbar som arkitekt på ett White arkitekteri Stockholm och sitter i bostadsgruppen där hon nästan alltid är involverad i tidiga skeden och gestaltning

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Efter att jag hade slutat skolan visste jag inte vad jag ville studera. Jag visste bara att det måste vara någonting kreativt. Redan som liten var jag intresserad av både modedesign och arkitektur, jag tyckte om att teckna och måla, liksom matematik och naturkunskap.

För att få klart för mig vad jag ville gjorde jag praktik, både på en modedesignstudio och ett arkitektkontor och ganska snabbt visste jag att det var arkitektur som passade mig bäst. Arkitektur förenar det kreativa med det rationella och det finns alltid krav och förutsättningar som måste uppfyllas. Det gäller att vara kreativ, men i en given kontext. Det gör processen till en utmaning och mycket spännande – det tyckte jag om från början.

Var studierna svåra?

Arkitektutbildningen vid universitetet kräver väldigt mycket av dig. Man måste jobba hårt och de sista dagarna innan inlämningen av ett projekt kan det förekomma att man inte får så mycket sömn. Men man har det ändå alltid roligt. Det är inte som på andra utbildningar där man bara sitter i ett auditorium och lyssnar på föreläsningar, utan man jobbar kreativt, vanligtvis i ett ateljé, där man sitter tillsammans med sina studiekollegor och tecknar och bygger modeller. Under studietiden träffade jag mina bästa vänner och hade fantastiska diskussioner, som fortfarande är betydelsefulla för mig.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Jag jobbar som arkitekt på ett arkitektkontor i Stockholm sedan hösten 2017. Jag sitter i bostadsgruppen och det är också inom det området jag jobbar mest. Jag är nästan alltid involverad i tidiga skeden och gestaltning. Det kan vara allt från programskisser, tävlingar, parallella uppdrag till att hitta ett bra gestaltningskoncept. Just nu lär jag mig Revit och ritar på en systemhandling, det är faktiskt ganska kul och inte så hemskt som jag hade tänkt mig!

Blev det som du hade tänkt från början?

Vardagslivet som arkitekt skiljer sig mycket från utbildningen. De projekt man jobbar i är oftast inte lika intressanta som de man brukade göra på universitetet, utan man utvecklar projekt som är realistiska och håller sig till en budget. Speciellt som bostadsarkitekt finns det oftast inget eller bara lite utrymme för kreativitet. Det handlar mest om att göra ett bra hus med en tight budget som uppfyller alla krav och det kan vara väldigt frustrerande ibland.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag gillar att teckna och rita och vara kreativ på ett vardagligt sätt. Utmaningen är att vad man ritar faktiskt påverkar andras liv – förhoppningsvis på ett bra sätt. En annan sak som jag tycker väldigt mycket om är att man hela tiden jobbar tillsammans med roliga och intressanta människor. Man är nästan alltid en del av ett team, där man diskutera koncept och utvecklar idéer tillsammans. Under arbetets gång har man även kontakt med andra som är inblandade i projektet, som uppdragsgivare och leverantörer.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Att jobba som arkitekt är inte som andra yrken. Man har sällan en 8-timmers arbetsdag, utan det beror ganska mycket på hur många projekt man jobbar på och vilka inlämningskrav som gäller. Det leder till att man ibland har nästan för mycket att göra eller under vissa tider för lite. Det finns liksom inget lagom. Dessutom är Arkitekternas arbetsmarknad mycket konjunkturkänslig. Det ska inte hindra en från att plugga arkitektur, men det är alltid bra att vara medveten om.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Gör ett uppehåll för att praktisera! Gå ut i arbetslivet och prova innan du börjar plugga och sedan även under dina studier. Då får du lära dig om yrket och testa om det verkligen är någonting för dig.