Dietist och projektledare

Anna jobbar som projektledare inom Dietisternas Riksförbunds projekt ”Mat och Cancer”

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Mitt intresse för mat började tidigt och ledde så småningom till ett intresse även för hälsa.  För mig är hälsa ett omfattande begrepp som enligt mig, utöver mat och näring, inkluderar rörelse och träning samt stress och sömn. Jag visste tidigt att jag ville arbeta med något som berör både mat och hälsa, men valde bort kock-yrket främst på grund av arbetstiderna. Dessutom ville jag prova på studentlivet på universitet. I slutändan valde jag mellan dietistprogrammet och kostvetarprogramm­et vid Uppsala universitet och bestämde mig till slut för det förstnämnda.

Var studierna svåra?

Det jag minns som bland det mest utmanande på dietistprogrammet var den inledande kemikursen. Jag läste ett samhällsvetenskapligt program på gymnasiet och har ett relativt svalt in­tresse för kemi. Men jag tog mig igenom kursen! Efter det vill jag minnas att studierna flöt på utan större svårigheter. Kanske tack vare av att jag för det mesta tyckte kurserna var intressanta.

Masterprogrammet, som jag byggde på med 1,5 år efter dietistexamen, skilde sig mycket från dietistprogrammet. Många av kurserna var på engelska, vilket var en utmaning för mig. Dessutom gavs alla kurser utom masteruppsatsen parallellt, dvs. att vi läste två kurser samtidigt.  Trots att studierna på avancerad nivå stundtals var tuffa upplevde jag mina två år på masterprogrammet som mycket givande, framförallt för att jag blivit mer bekväm med att läsa och granska vetenskapliga studier inom vårt område

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

I höst påbörjar jag ett jobb som projektledare inom Dietisternas Riksförbund. Projektet heter ”Mat och Cancer ” och syftar till att sprida kunskap om matens betydelse för att förebygga cancer.  Jag ser fram emot hösten och tycker att det ska bli mycket spännande att få testa något nytt!

Blev det som du hade tänkt från början?

Jag kan ärligt säga att jag aldrig tänkt att jag skulle jobba inom vården. Men då majoriteten av dietisttjänsterna finns där hamnade jag inom primärvården efter examen. Jag upplevde min tid som primärvårdsdietist otroligt lärorik. Jag fick träffa människor som jag aldrig skulle träffat annars och bär med mig många minnen från dessa patientmöten. När jag efter 20 månader gick tillbaka till skolbänken för att läsa mastern blev det också tydligt hur värdefullt det var att ha träffat människor i ”verkligheten” som dagligen brottas med livsstilsomställningens hinder. Idag känner jag mig mycket ödmjuk inför de utmaningar som förändring av levnadsvanor innebär.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Eftersom jag ännu inte påbörjat mitt nya jobb tänkte jag att jag kunde svara på vad jag tycker är det bästa med att vara dietist i allmänhet.

Innan jag påbörjade utbildningen tyckte jag (liksom så många andra) att jag hade bra koll på vilken typ av mat som är nyttig eller onyttig. Efter att ha jobbat som dietist i primärvården har jag fått en större respekt inför matens olika betydelser i människors liv, att de matvanor som kanske är optimala för en person absolut inte behöver vara det för en annan. Det är just det som jag tycker är det bästa med att vara dietist: att vi i vår roll som expert på mat och näring kan belysa det individanpassade och genom det bidra med en viktig nyansering kring vad som är hälsosam mat.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Möjligen kan det bara bra att vara medveten om att de flesta dietisttjänster som utannonseras är inom hälso- och sjukvården. Samtidigt återfinns fler och fler dietister inom andra områden, som exempelvis inom näringslivet. Dessutom ökar antalet dietister som forskar och bidrar till vetenskapsutvecklingen. Med det sagt både tror och hoppas jag att vi dietister kommer verka på många fler platser i samhället i framtiden.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Läs på om utbildningen och yrket! Försök ta reda på vad studierna kan leda fram till och hur arbetsmarknaden ser ut.

Om du är intresserad av just dietistutbildningen kan det vara av intresse att de olika utbildningsorterna har varierande kursupplägg och delvis olika inriktningar. På deras hemsidor finns det bra information. Vi dietister har också en egen professionsförening som finns till för att stärka vår yrkeskår. På vår hemsida drf.nu finns mer information om dietistyrket. Jag tycker även att du kan söka upp en dietist som du inspireras av och ställa frågor som du undrar över. Om du inte hittar en mailadress hade jag skrivit till personen på Facebook eller LinkedIn. Min erfarenhet är att dietister är mycket vänliga och säkert kommer kunna bistå med svar på dina frågor.

Lycka till i ditt val av studier!